Veiligheidsonderzoeken

Op deze pagina geven we meer toelichting op onze dienst veiligheidsonderzoeken. Met deze dienst kunnen voor wij voor u onderzoeken doen op het gebied van kwetsbaarheden, veiligheid, online recherche, en privacy.

Scans, Pen-tests & Red-teaming

Wij doen onderzoeken en tests op het gebied van het binnendringen van computersystemen en fysieke gebouwen. In de kern houdt deze vorm van testen in dat de de veiligheidsmaatregelen onder de loep genomen worden. Vervolgens weet u daarna zeker of alle veiligheidsmaatregelen effectief werken of niet.

Weet u hoe effectief uw veiligheidsmaatregelen zijn?

Intelligence & Social Engineering

Door middel van het Internet, Social Media en de mens zelf kan er allerlei informatie verzameld worden. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens, maar ook financiële, en andere gevoelige gegevens en dit geldt zowel voor individuen als bedrijven! WIj kunnen voor u deze bronnen doorzoeken op ongewenst delen van informatie.

Hoeveel gegevens lekt u onbewust?

Scans, Pen-tests & Red-teaming

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten op het gebied van kwetsbaarheden-scans, penetration-tests en red-teaming. Op het gebied van het onderzoeken van de technische staat van uw omgeving bent u immers bij ons aan het goede adres.

U

Kwetsbaarheden-scan

Heeft u een website, applicatie, Cloud-dienst of ICT-infrastructuur dat u gescand of getoetst wilt hebben op het gebied van veiligheid? Wij kunnen voor u een goede kwetsbaarheden-scan en -assessment uitvoeren waarbij wij gaan onderzoeken of de ingrediënten voor het recept van een hack of data-lek ook aanwezig zijn. Op basis van de bevindingen helpen wij u voorruit om de gevonden problemen op te (laten) lossen.

Vraag vandaag nog aan ons om een laagdrempelige test uit te voeren om de algehele veiligheid van uw omgeving te onderzoeken.

T

Pen-test

Wilt u graag weten of een op specifieke veiligheidsmaatregel, (web)applicatie, of infrastructuur in te breken is? Om deze vraag te beantwoorden kunnen wij een zogenoemde pen-test uitvoeren. Een kwetsbaarheden-scan is vooral geautomatiseerd, maar bij een pen-test gaan we zelf ook nog echt met de hand aan de slag. Aan de hand van verschillende hacker technieken zullen we kijken of wel of niet binnen kunnen komen.

Een pen-test gaat verder waar een kwetsbaarheden-scan stopt. Aan de hand van hacker-technieken testen wij de weerbaarheid.

Red-teaming

We kunnen ook zogenoemde Red-teaming tests uitvoeren. In het kort houdt dit in dat wij de veiligheidsmaatregelen gaan testen van uw organisatie, en dit kan de bewaker bij de ingang zijn, tot en met toegangspoorten bij de datacenter. Wij kijken hoever wij binnen in uw organisatie kunnen komen en welke mankementen we onderweg tegenkomen. Tenslotte helpen wij u bij het vinden van oplossingen voor de bevindingen.

Red-teaming is de challenge voor uw set aan veiligheidsmaatregelen van zowel de mens, proces als technologie!

Hygiene scans

Hieronder vindt u een overzicht van onze producten op het gebied van wat wij noemen hygiene scans. Hiermee checken wij van de buitenkant af de configuratie van uw website en email omgeving, en van de binnenkant G Suite en Office 365.

i

Microsoft Office 365

Microsoft heeft voor Office 365 de nodige Security functies beschikbaar. Heeft u ze allemaal geactiveerd, of gebruikt u mogelijk nog de standaard waarden? Laat ons een assessment doen en u heeft gelijk een antwoord, inclusief onze aanbevelingen, voor uw O365 omgeving.

i

Google Suite

Google biedt vele opties aan om de G Suite ervaring voor uw onderneming veiliger te maken. Sommige daarvan zijn technisch, andere weer functioneel. Bent u nieuwsgierig? Laat ons een assessment doen en u weet gelijk of er verbeteringen mogelijk zijn.

Email

91% van hacks en datalekken begint met een email gericht aan een van uw medewerkers. Heeft u alles in orde op het gebied van anti-spoofing (SPF, DKIM & DMARC), -spam, en -malware voor email? En versleuteld u ook de emails? Vraag ons om de antwoorden hierop!

Web

Een groot deel van de veiligheid van uw website begint met versleuteling (TLS) en Security Headers. Op basis van die punten, en een groot aantal hygiene checks meer, kunnen wij uw online omgeving in kaart brengen. Op basis hiervan geven we aanbevelingen.

Intelligence & Social Engineering

Het vinden van informatie via het internet, social media en de mens zelf is iets waar wij in getraind en geoefend zijn. Want onbewust lekken we meer dan we denken en willen, en wij kunnen dat dus voor u uitzoeken. Hieronder leest u daarover meer.

Open Source Intelligence

Open Source Intelligence (OSINT), en Social Media Intelligence (SOCMINT) zijn onderzoeksmethoden voor het verzamelen van informatie uit openbare bronnen. Denk hierbij aan het Internet, Social Media, de bibliotheek en andere vormen van publiek beschikbare informatie. Dit kan gaan om een “due diligence” onderzoek tot en met het achterhalen van fraudeurs van uw webwinkel.

Wilt u een gedegen onderzoek en meer te weten willen komen over wat er online te vinden is? Dan horen wij graag van u.

Social Engineering

Social Engineering is de praktijk, of eigenlijk kunst, van het ontfutselen van informatie van mensen. Een Social Engineering test kan erg nuttig zijn om te toetsen of uw awareness campagnes daadwerkelijk werken. Geeft uw afdeling HR zomaar BSN-nummers telefonisch door? Of vertelt uw ICT’er of er ook mankementen aanwezig zijn? Wij zoeken het voor u uit!

Wij kunnen deze vaak onbewuste wijze van lekken van gegevens onderzoeken en dat helpt u weer meer kracht te geven aan awareness trainingen.

• • •