Privacy verklaring

Datum laatste aanpassing: 01/02/2020

Privacy verklaring

Digicy.Cloud gevestigd en kantoorhoudende te Emmen (7824 LB) aan de Holtackers 14, hierna te noemen “Digicy.Cloud” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Digicy.Cloud verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Digicy.Cloud u over de manier waarop Digicy.Cloud uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Digicy.Cloud worden aangeboden op www.digicy.cloud.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel

Digicy.Cloud verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.digicy.cloud, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Digicy.Cloud gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Digicy.Cloud.

2. Leveren van diensten

Voor het leveren van diensten aan u heeft Digicy.Cloud uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en uw betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen wij de dienst leveren en u op de hoogte houden van de levering ervan. Digicy.Cloud verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor de levering, bijvoorbeeld aan software- en cloud-leveranciers.

3. Klantenservice

U kunt bellen, chatten en e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 en maken we aantekeningen die we bewaren. Digicy.Cloud registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Digicy.Cloud gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Digicy.Cloud heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Digicy.Cloud samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Digicy.Cloud meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeld link in de nieuwsbrief.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Digicy.Cloud over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Digicy.Cloud bij wie welke review schrijft.

6. Klant- en marktonderzoek

Digicy.Cloud kan uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Digicy.Cloud uitvoeren, geeft Digicy.Cloud uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Digicy.Cloud gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Digicy.Cloud uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 aan de overheid. Ook kan Digicy.Cloud uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Achteraf betalen

Als u diensten afneemt en niet meteen betaalt, kan Digicy.Cloud uw kredietwaardigheid toetsen. Digicy.Cloud kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Digicy.Cloud uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Digicy.Cloud deze gegevens net zoals die van andere klanten van Digicy.Cloud.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Digicy.Cloud geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door Digicy.Cloud voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Digicy.Cloud een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. Digicy.Cloud op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Digicy.Cloud maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Digicy.Cloud ontvangt.
 2. De veiligheidsmaatregelen staan toegelicht in onze Veiligheidsverklaring.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de website of de geleverde diensten, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking ervan.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Digicy.Cloud tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.digicy.cloud werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
 2. Meer informatie over cookies kan gevonden worden in onze Cookie verklaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Digicy.Cloud

 1. Digicy.Cloud heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Digicy.Cloud verwerkt ten behoeve van www.digicy.cloud. Digicy.Cloud accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Digicy.Cloud bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.digicy.cloud, tenzij Digicy.Cloud op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Digicy.Cloud behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.digicy.cloud bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.digicy.cloud gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.digicy.cloud in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-02-2020.